โรงเรียนพระดาบส ต้อนรับคณะจาก อบต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระดาบส ต้อนรับคณะจาก อบต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส