** ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าในงานกาชาด ร้านมูลนิธิพระดาบส ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 สินค้าอุปโภค บริโภคมากมายหลายรายการ **