โครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ ๓ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารจาคานุสรณ์ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘