โครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 107

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีโครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ ๑๐๗ ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘