อุทยาการอาชีพชัยพัฒนา เยี่ยมชมโรงเรียนพระดาบส

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ต้อนรับคณะจากคณะอุทยาการอาชีพชัยพัฒนา จำนวน 50 คน เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 ณ โรงเรียนพระดาบส