สายการตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามอบเงิน บริจาคสิ่งของ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. สายการตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามอบเงิน บริจาคสิ่งของ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส โดย ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ให้การต้อนรับ