รับมอบเงินจาก สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจาก สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส ณ ทำเนียบองคมนตรี