รับมอบเงินจาก ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจาก ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพีระดาบส ในงานครบรอบ ๔๐ ปี บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ถนนช่องนนทรี