รับมอบเงินจากคุณชุติมา เมธาจรัส โดยประธานกรรมการบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด เป็นผู้แทน

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วย นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส รับมอบเงินจากคุณชุติมา เมธาจรัส โดยประธานกรรมการบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ถนนจรัสสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร