รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเซเนกัลและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเซเนกัลและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิพระดาบส