มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระดาบส

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระดาบส