พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารมูลนิธิพระดาบส มอบถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 41 โรงเรียนพระดาบส

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารมูลนิธิพระดาบส มอบถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 41 โรงเรียนพระดาบส
ในโอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ศิษย์พระดาบส เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส