ประชุมหารือ เรื่อง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมดาบส2 มูลนิธิพระดาบส

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.สมยศ  เจนต์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส และเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมดาบส2 มูลนิธิพระดาบส