นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 17,700.- บาท จากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารจาคานุสรณ์ มูลนิธิพระดาบส