คณะอาจารย์จากวิทยาลัย The Principle Committee Of Vocational High School จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพระดาบส

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 น. คณะอาจารย์จากวิทยาลัย The Principle Committee Of Vocational High School จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพระดาบส จำนวน 65 คน