มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท แผ่นดินทอง พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด จากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล เป็นเงิน 135,000 บาท
รายละเอียด : พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท แผ่นดินทอง พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด จากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล เป็นเงิน 135,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส
วันที่ประกาศ : 25  เม.ย. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608