มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วย นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส รับมอบเงินจากคุณชุติมา เมธาจรัส โดยประธานกรรมการบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
รายละเอียด : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วย นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส รับมอบเงินจากคุณชุติมา เมธาจรัส โดยประธานกรรมการบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ถนนจรัสสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ : 11  เม.ย. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608