มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
รายละเอียด : พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารชุมพล - อโนทัย พรประภา
วันที่ประกาศ : 4  เม.ย. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608