มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 78,882 บาท
รายละเอียด : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิรับมอบเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ภายใต้ชื่อโครงการ "สร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเงิน 78,882 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารชุมพล - อโนทัย พรประภา
วันที่ประกาศ : 3  เม.ย. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608