มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท บาทจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ : 22  มี.ค. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608