มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หัวข้อกิจกรรม : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากคณะพี่น้องเรียนครูสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 150,500 บาท
รายละเอียด : ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากคณะพี่น้องเรียนครูสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 150,500 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน จำนวน 100,000 บาท และสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจำนวน 50,500 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส
วันที่ประกาศ : 22  มี.ค. 2560


 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608