มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
16  ก.พ. 2559 รับมอบเงินบริจาคและเครื่องยนต์จากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
27  ต.ค. 2558 รับบริจาคเงินจากสมาคมประกันชีวิตไทย
17  ต.ค. 2558 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนพระดาบส โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน
17  ต.ค. 2558 ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ต้อนรับคณะจากคณะอุทยาการอาชีพชัยพัฒนา เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58
17  ต.ค. 2558 โครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 107 ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
17  ต.ค. 2558 รับมอบเงินจาก ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
17  ต.ค. 2558 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ ๓
17  ต.ค. 2558 พิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608