มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
18  ต.ค. 2559 รับมอบเงินจากธนาคารยูโอบี เพื่อโดยเสด็จ พระราชกุศลสมทบ ทุนมูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk จำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,941,100 บาท
3  ต.ค. 2559 งานแถลงข่าวศิลปะเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ชั้น 28 อาคารทูแปซิฟิคเพลส
6  ก.ย. 2559 รับมอบเครื่องยนต์ดีเซล จากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6  ก.ย. 2559 รับมอบเงินจากสมาคมประกันชีวิตไทย
6  ก.ย. 2559 งานทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 40 ปี มูลนิธิพระดาบส
2  ส.ค. 2559 พิธีรับมอบเงินจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อโดยเสด็จ พระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส จำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
1  ส.ค. 2559 ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข เป็นผู้แทนมูลนิธิ เข้าร่วมพิธีมอบเงินจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เป็นเงิน 500,000 บาท
17  ก.ค. 2559 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โบว์กุศลลิ่งกาโบว์ลิ่งการกุศล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร”

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608