มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
17  พ.ย. 2559 วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงเรียนพระดาบส
17  พ.ย. 2559 สายการตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามอบเงิน บริจาคสิ่งของ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส
16  พ.ย. 2559 คณะอาจารย์จากวิทยาลัย The Principle Committee Of Vocational High School จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพระดาบส จำนวน 65 คน
15  พ.ย. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเซเนกัลและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิพระดาบส
11  พ.ย. 2559 โรงเรียนพระดาบส ต้อนรับคณะจาก อบต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส
26  ต.ค. 2559 พิธีบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22  ต.ค. 2559 มูลนิธิพระดาบส ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มและเสื้อสีดำ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง ณ บริเวณหน้ามูลนิธิพระดาบส ถนนสามเสน
20  ต.ค. 2559 โรงเรียนพระดาบส นำศิษย์รุ่นที่ 40 จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608