มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
15  ธ.ค. 2559 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท เมโทร แบงคอล เน็ตเวิร์ก จำกัด
14  ธ.ค. 2559 นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากปลัดจังหวัดสระบุรี โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
14  ธ.ค. 2559 พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากสายการบินนกแอร์
8  ธ.ค. 2559 นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
29  พ.ย. 2559 มูลนิธิกสิกรไทย บริจาคข้าวหอมมะลิ จำนวน 40 กล่อง กล่องละ 20 กิโลกรัม โดยพลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ
29  พ.ย. 2559 รับมอบเงินจากบริษัท เมอร์เซเดส – เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 414,131 บาท
24  พ.ย. 2559 กองบรรณาธิการ in Magazine เข้ามอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท โดยพลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ
23  พ.ย. 2559 นายประยูร เหล่านิพนธ์ ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส บริจาคเก้าอี้ 200 ตัว และข้าวสาร 50 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ โดยนายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608