มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
16  ก.พ. 2560 นางอุทัยวรรณ อินทรสาลี ที่ปรึกษาสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากบริษัท ที.วี.ซีน จำกัด
7  ก.พ. 2560 ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7  ก.พ. 2560 พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากบริษัท มนต์ลดา จำกัด เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
7  ก.พ. 2560 ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
15  ม.ค. 2560 มูลนิธิพระดาบส จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำข้าวสารและเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาค นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
13  ม.ค. 2560 ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจาก เมก้า โฮม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนพระดาบส
20  ธ.ค. 2559 พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย ดร.สมยศเจตน์เจริญรักษ์ ต้อนรับคณะจาก จิวเวอร์รี่ แอดดิส และแอฟวายไอ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
16  ธ.ค. 2559 พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608