มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

วันที่จัดกิจกรรม รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
14  มี.ค. 2560 นายแพทย์ สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย รุ่นที่ 8 ปี 2560
11  มี.ค. 2560 พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากชมรมนกน้อยนุ่งซิ่น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
10  มี.ค. 2560 พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 597,000 บาท จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
5  มี.ค. 2560 พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
20  ก.พ. 2560 นางสาววิภาพร อิ่มสะอาด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
17  ก.พ. 2560 นางสาวอักษรา พฤติสุนากร หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
16  ก.พ. 2560 พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
16  ก.พ. 2560 ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วย พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ต้อนรับคณะจากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608