โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 63

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 63

PDF Print E-mail

[กลับ]

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 63

ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ณ วัดดงป่าคำ ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร

[กลับ]