มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


การบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส
   บริจาคด้วยตนเอง หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ
“สำนักงานมูลนิธิพระดาบส”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่ ๐๒๐-๒-๕๔๙๐๐-๔
   
   
“โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ ๑ ได้ ๒”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา
เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๑๑๙๖๓-๓
   
   
“โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒-๗๓๖๔๔-๙
   
   
  ส่งสำเนาใบฝากเงินมาที่
มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๐๐, ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๗๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๑๕๕
ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน
WWW.PHRADABOS.OR.TH
   
   
การบริจาคเงินแก่มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบกรมสรรพากร
   
   มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608