รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

คุณชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000.-บาท โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ