รับมอบเงินจากธนาคารยูโอบี เพื่อโดยเสด็จ พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากธนาคารยูโอบี เพื่อโดยเสด็จ พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk จำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,941,100 บาท