รับบริจาคเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 นางจงดี จันทร์ไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงเรียนพระดาบส จำนวน 30,240 บาท โดยมี พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ