รับบริจาคเงินจากสมาคมประกันชีวิตไทย

วันที่ 10 มี.ค.58 มูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินบริจาค จากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวน 50,000.-บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ