มูลนิธิพระดาบส ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มและเสื้อสีดำให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพระดาบส ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มและเสื้อสีดำ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง ณ บริเวณหน้ามูลนิธิพระดาบส ถนนสามเสน