พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากชมรมนกน้อยนุ่งซิ่น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากชมรมนกน้อยนุ่งซิ่น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส