พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42,324 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2560 ณ มูลนิธิพระดาบส