พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารชุมพล – อโนทัย พรประภา