พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 597,000 บาท จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จากการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ชั้น 1 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร