พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท แผ่นดินทอง พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินจากบริษัท แผ่นดินทอง พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด จากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล เป็นเงิน 135,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส