ประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมคณะ มอบคอมพิวเตอร์และหลอดไฟ

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด และหลอดไฟ จาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์