บมอบเงินบริจาค จาก สโมสรฟุตบอลแบงค็อก ยูไนเต็ด

คุณ ขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรแบงค์ค็อก ยูไนเต็ด และคุณ ชณิตา จันทรทรัพย์ ผู้จัดการสโมสรแบงค์ค็อก ยูไนเต็ด มอบเงินบริจาค จำนวน 167,698.-บาท โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ