นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากปลัดจังหวัดสระบุรี โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากปลัดจังหวัดสระบุรี โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล จำนวนเงินทั้งสิ้น 161,621.-บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี