นายประยูร เหล่านิพนธ์ ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส บริจาคเก้าอี้ 200 ตัว และข้าวสาร 50 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ โดยนายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ

วันที่ 23 พ.ย.2559 นายประยูร เหล่านิพนธ์ ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส บริจาคเก้าอี้ 200 ตัว และข้าวสาร 50 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ โดยนายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ