นางสาวอักษรา พฤติสุนากร หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

นางสาวอักษรา พฤติสุนากร หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 19,418 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส