นางสาววิภาพร อิ่มสะอาด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

นางสาววิภาพร อิ่มสะอาด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส