ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารชุมพล – อโนทัย พรประภา