ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิรับมอบเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ภายใต้ชื่อโครงการ “สร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเงิน 78,882 บาท เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารชุมพล – อโนทัย พรประภา