ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากคณะพี่น้องเรียนครูสงขลา

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากคณะพี่น้องเรียนครูสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 150,500 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน จำนวน 100,000 บาท และสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจำนวน 50,500 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส