จัดกิจกรรมงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อมูลนิธิพระดาบส “

วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 นักพยากรณ์ทั้ง 51 ท่าน และกลุ่มศิลปินที่มอบภาพวาดเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จัดกิจกรรมงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อมูลนิธิพระดาบส ” เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุน เป็นประธานพิธีปิดงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อมูลนิธิพระดาบส”