งานแถลงข่าวศิลปะเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนครั้งที่ 2

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส ร่วมงานแถลงข่าวศิลปะเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ชั้น 28 อาคารทูแปซิฟิคเพลส